40MM ๐Ÿšถ๐Ÿšถโ˜€๏ธ

zaterdag 11 mei 2024
De 40MM is dรฉ gezelligste sponsorwandeling van West-Friesland. In 2024 organiseren we deze voor de 51e keer. Het idee is ooit overgenomen van een wandeling in Canada door de oprichters Klaas en Lia Tol. De 40 km lange route loopt door een aantal mooie dorpen in West-Friesland. Het startpunt is altijd het Dorpshuis in Venhuizen. Onderweg kom je diverse stempelposten tegen waar onder andere koffie, thee, lekkers en pannenkoeken worden aangeboden. Het is niet nodig om de volle 40 km te lopen, je kunt altijd eerder stoppen waarbij een bus je weer naar het start/eindpunt brengt. Naast de 40 km zijn er diverse korte routes met verschillende starttijden.
De wandeltocht wordt gekenmerkt door de gezellige sfeer. Het straalt plezier uit van de zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers om er een geslaagd evenement van te maken.

Het is de bedoeling dat je sponsorgeld ophaalt voor kleinschalige projecten in de minder ontwikkelde landen. Zie onze pagina projecten voor meer informatie over de projecten. De sponsorgelden die binnen komen bij de 40MM worden direct overgemaakt naar de projecten die jaarlijks een aanvraag bij ons indienen. Zoveel mogelijk wordt getracht om de organisatiekosten van donaties te betalen, zodat de kosten om de wandeltocht te organiseren zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Wij als ehbo vereniging dragen ons steentje bij, wat betreft eerste hulp. Vooral blaren behandelen was daarbij een pre. Diverse behandelingen uitgevoerd, en de nodige aandacht en zorg geboden aan de mens.


Bronvermelding: eigen en 40mm.