Over ons


Oprichtingen

EHBO Enkhuizen :

Op 14 juli 1946 werd besloten een EHBO-vereniging in Enkhuizen op te richten. Oprichters waren W. Doedes, O. de Bruin, W. van Veen, J. Molenaar, Mevr. Molenaar-Koolhaas en Mej. L. Noordeloos. Dit clubje groeide uit tot 11 leden.

Om te komen tot een grotere vereniging werd besloten om op 1 februari 1950 een afdeling van de Ned. Ver. EHBO te worden waardoor het mogelijk werd om de EHBO vereniging meer te ontplooien.

EHBO Venhuizen-Hem :

Op 17 februari 1954 is in het bijzijn van 12 personen de EHBO vereniging Venhuizen opgericht.
Na de fusie in 1977 met de Nationale Katholieke Bond’Semper Paratius’ afdeling Hem, is de vereniging verder gegaan als EHBO vereniging Venhuizen/Hem.

Vanaf dat moment zijn we aangesloten bij de KNV EHBO met 60 leden en 7 bestuursleden.

Elk Jaar deden we met een wedstrijdploeg mee met de andere verenigingen in Noord-Holland voor een plaats in de landelijke finale.
De fusie

De laatste jaren werd het voor EHBO Venhuizen/Hem steeds moeilijker om het bestuur voltallig te houden en zocht de vereniging steeds vaker naar samenwerking.

Vanuit de goede samenwerking met EHBO Enkhuizen is EHBO Venhuizen/Hem in 2021 in gesprek gegaan en hebben we gezamenlijk besloten door te gaan als EHBO vereniging West-Friesland Zuidoost.
 Doelstelling

 Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp.

De realisatie van het doel gebeurt door middel van het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in de eerste hulp bij ongelukken en reanimatie.

Het organiseren van herhalingslessen voor gediplomeerde leden. Het aanwezig zijn bij activiteiten waar mogelijk ongevallen kunnen gebeuren (evenementen).
Hulpverlening bij evenementen 

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

Regelmatig bereiken ons dan ook verzoeken om assistentie bij evenementen als sporttoernooien, popconcerten en grote bijeenkomsten. Deze assistentie wordt verleend door onze goed opgeleide leden die zich als vrijwillig(st)er hebben opgegeven.

Onze leden beschikken over ruime ervaring, verbandmateriaal en besteden ook een groot gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.
Interesse ?
 
Meld je aan bij onze vereniging of van de vereniging in uw woonplaats.
Via de links pagina kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde EHBO vereniging. 


 Ten slotte

Meer weten over de EHBO ?Bij de KNV EHBO afdeling Enkhuizen kunt u informatie krijgen hoe en waar u een EHBO cursus kunt volgen en een bijhorend diploma kunt behalen. De aantekening reanimatie is hier bij inbegrepen.